40 Års jubilæum

30. november 2017

40 Års jubilæum

Jubilæum - Formand Svend Andersen

Fjernvarmes formand, Svend Fruergaard Andersen, har været bestyrelsesmedlem i 40 år, hvilket markeres ved en reception på Aars Hotel torsdag den 31. augusr.

- Svend Andersen blev valgt ind i fjernvarmebestyrelsen på generalforsamlingen den 24. august 1977, og siden da har formanden viet en stor del af sin fritid til fjernvarmen.
Svend Andersen blev næstformand i 1981. Herefter besatte han i 1998 besatte formandsposten. som kun nummer fem siden starten Aars Fjernvarmes start i 1955.
Aars Fjernvarme har udviklet sig med syvmileskridt, siden Svend Andersen blev bestyrelsesmedlem. For 40 år siden var antallet af forbrugere cirka 1700, mens det i dag er mere end tre gange så stort, nemlig cirka 5475 forbrugere.
Den jubilerende formand har lagt et kæmpe arbejde til gavn for fjernvarmeforbrugerne. Svend Andersen var således primus motor i langstrakte og vanskelige forhandlinger med Affaldsselskabet Renovest om betingelserne for affaldsforbrænding. Løsningen banede i 1985 vejen for affaldsforbrændingsanlægget i Aars. I 1995 blev det lokale varmeværk forsynet med en ny stor kedel og turbine til el-fremstilling.

Fusion med naboværker gav lavere varmepriser

I 2010 fusionerede Aars Fjernvarme med fjernvarmeselskabet i Hornum og året efter med fjernvarmen i Suldrup og Haverslev.
- Disse fusioner har gavnet alle parter. Ja, i Suldrup og Haverslev faldt varmeregningen 40-50 procent. Bedre udnyttelse af spildvarmen har styrket økonomien og givet lavere varmepriser. Alle vore forbrugere kan glæde sig over de laveste priser i over 20 år. Også i indeværende år er varmeprisen reduceret, nemlig med cirka ti procent. Det har været og er stadig min kæphest at vi kan have stabile varmepriser, understreger Svend Andersen.
Fjernvarmeformanden har rejst berettiget kritik af, at nogle af de statslige afgifter er skruet uhensigtsmæssigt sammen.
- Det er ikke rimeligt, at afgifterne stiger i takt med, at vi producerer varmen på en miljømæssigt bedre måde. Det er heldigvis lykkedes at råbe skatteminister Karsten Lauritzen op. Der er nu nedsat et udvalg, som har lavet et udkast til afgiftsreform, som forhåbentlig vil ændre de urimelige bestemmelser. Vor direktør Jan Clement er medlem af udvalget, oplyser Svend Andersen.
Fjernvarmeformanden er bestyrelsesmedlem i Dansk Restprodukt Håndtering, som med udgangspunkt i Odense bestræber sig på at bortskaffe restprodukter fra danske affaldsforbrændingsanlæg på den miljømæssigt og økonomisk set bedste måde.

Fjernvarmejubilæet markeres ved en reception på Aars Hotel torsdag den 31. august kl. 13.00-16.00.