Prognose for varmeprisen for varmeåret 2022

26. oktober 2021

Prognose for varmeprisen hos Aars Fjernvarme:
Som man i disse tider hører og læser meget om i dagspressen, er energipriserne steget voldsomt de seneste måneder, og dette påvirker naturligvis også Aars Fjernvarme på forskellige måder.

Hvis vi starter med naturgassen, så er prisen steget specielt meget, faktisk er den rå gaspris steget med mere end 600% det seneste år, og dermed vil varme produceret på gas stige voldsomt i pris. Vi har heldigvis kun behov for gas, når vi har udfald på vore andre anlæg, der primært kører på affald og træpiller, eller når der er rigtig koldt udenfor, typisk når det er koldere end ca. 0 grader som døgnmiddel. Dermed producerer vi stadig billig varme og er endnu ikke påvirket af de høje gaspriser.

Derudover er elpriserne også steget væsentligt, men da vi både bruger og producer elektricitet, er dette lige nu en fordel for os, da vi producerer mere end vi bruger.

Ud over disse forhold er der også kraftige stigninger i afgifter og CO2 kvoter, og dette vil påvirke os negativt pga. den fossile andel i bl.a. affaldet.

Med det vi dermed kan se i dag, vil vi også se prisstigninger de kommende år, men hos Aars Fjernvarme forventer vi kun prisstigninger på omkring 10%, eller ca. 100 kr./måned for et standard hus, for varmepriserne i 2022. Hvis vi får en meget kold og langstrakt vinter eller udfald på vores primære produktion vil dette dog kunne ændres. Vi rammes dog på ingen måde så hårdt som huse der opvarmes med gas eller el, og dermed også varmepumperne.