Medarbejdere

Se organisationsplan

Administration

Varmeværket - Ledelse

Varmecentraler og ledningsnet

Driftsoperatører/Reparatører- Varmeværket

 • Jens Jørgen Nielsen
 • Driftsoperatør - Tillidsmand
 • Niels Peter Fjeldsted
 • Driftsoperatør
 • John Engelhardt Vigsø
 • Driftsoperatør
 • Tommy Lemvigh
 • Driftsoperatør
 • John Sander Frederiksen
 • Driftsoperatør
 • Søren Nielsen
 • Driftsoperatør
 • Per Skriver Andersen
 • Driftsoperatør
 • Kurt Kristensen
 • Driftsoperatør
 • Kurt Sørensen
 • Driftsoperatør
 • Søren Lauridsen
 • Driftsoperatør
 • John Bøgh Jørgensen
 • Driftsoperatør
 • Lars Nygaard Skaarup
 • Elektriker
 • Tommy Jørgensen
 • Driftsoperatør/Elektriker
 • Tonny Sejr Troelsen
 • Reparatør
 • Johnny A. Christensen
 • Driftsoperatør
//