Tilslutning af fjernvarme

Aftale om tilslutning til fjernvarme er reguleret gennem "Vedtægter for Aars Fjenvarme" samt Aars Fjernvarmes "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" og "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering".

Håndværkerfradrag i forbindelse med tilslutning af eksisterende bolig til fjernvarme


Håndværkerfradraget er et skattemæssigt fradrag, som private kan benytte på lønudgiften i forbindelse med en række håndværkerydelser i helårsboliger og fritidsboliger.


Fradraget er i 2020 maksimalt 12.500 kr. pr. person i husstanden, der er fyldt 18 år inden udgangen af året.
Fradragets værdi er ca. 26 %, så det svarer til en reel besparelse på omkring 3.250 kr.
Kunden registrerer selv fradraget på selvangivelsen.

Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt for arbejdet. Det er derfor ikke nødvendigt, at der udarbejdes en særskilt faktura til hver ægtefælle/samlever.


Der kan kun opnås fradrag til vedligeholdelse og reparation og altså ikke for nybyggeri.

 

Håndværkerfradrag for ydelser i forbindelse med fjernvarme
I forbindelse med fjernvarme kan der opnås fradrag for arbejdsløn til følgende ydelser:
• Etablering af stikledning (arbejdsløn skal opgøres specifikt, se senere afsnit).
• Installation af fjernvarmeanlæg ifm. konvertering uanset tidligere opvarmningsform. Inklusiv evt. arbejdsløn ifm. nedtagning af eksisterende varmeinstallation.
• Reparation eller udskiftning af fjernvarmeanlæg (units, veksler, varmtvandsbeholder, mv.).
• Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg (termostatventiler, vejrkompensering,
urstyring).
• Installation eller udskiftning af interne vandbårne anlæg som radiatorer inkl. rør (dog ikke gulvvarme inkl. rørføring hertil).


Der kan ikke opnås fradrag for:
• Investeringsbidraget ved tilslutning til fjernvarme (ingen arbejdsløn).
• Installation af fjernvarmemålere.
• Energirådgivning.
• Installation af intelligent varmestyring. Det fremgår ikke, hvornår en varmestyring er intelligent, men det antages at omfatte en central automatisk styring af bygningens
varmeinstallationer.
• Gulvvarme inkl. rørføring hertil.