Tabel 4.1 Fra DS475

Afstandskrav

Afstandskrav ved parallelføring og krydsning skal som minimum
overholde DS 475 ”Norm for etablering af ledningsanlæg i jord”.

Af hensyn til eventuelle senere opgravninger skal den vandrette, frie
afstand mindst være 50 cm - se nedenstående tegning.

Frie afstand parallelføring - minimum 50 cm

 

 

Krydsning

Af hensyn til eventuelle senere opgravninger skal den lodrette, frie
afstand mellem krydsende installationer mindst være 0,1 m - se
nedenstående tegning.

Ved krydsninger med større kabler, rørledninger og andre
konstruktioner placeret over Aars Fjernvarmes ledninger må
disse ledninger/konstruktioner ikke kunne give anledning til sætninger
eller skader på Aars Fjernvarmes ledninger. Det skal derfor
sikres, at kabler eller ledninger overholder et afstandskrav på 0,1-0,3 m
afhængig af ledningstypen.

Frie afstand krydsning - minimum 10 cm
//