Indtast aflæsning - Kun for ikke fjernaflæste målere

- Hvis dette kendes
- Hvis dette kendes
//