Miljøinformation

Aars Fjernvarme har nu miljødeklareret fjernvarmeforbruget i Aars By.

Vi har miljødeklareret det fjernvarmevand som udledes til jorden gennem utætheder i fjernvarmeledningerne i Aars By. Målinger viser, at fjernvarmevandet opfylder de krav der stilles til drikkevand.

//