Ledningsnettet

Den ældste del af ledningsnettet hvorigennem forbrugerne forsynes med fjernvarme er helt tilbage fra 1955 hvor Aars Fjernvarmeforsyning startede med 70 forbrugere.

Ledningsnettet er i dag udbygget til at forsyne mere end 5.200 forbrugere. For at vi kan give forbrugerne en sikker forsyning med fjernvarme foretages løbende en planlagt udskiftning af ledningsnettet.

På billederne ses udskiftning af en 28 år gammel ventilbrønd på Østre Boulevard i oktober måned 2002.

Fjernvarmenet:

Hovedledningsnet, kanal meter  > 100 km
Stikledninger, kanal meter         >   50 km
Opvarmet boligareal omkring   860.000 m2