Ledningsnettet

Den ældste del af ledningsnettet hvorigennem forbrugerne forsynes med fjernvarme er helt tilbage fra 1955 hvor Aars Fjernvarmeforsyning startede med 70 forbrugere.

Ledningsnettet er i dag udbygget til at forsyne mere end 5.500 forbrugere. For at vi kan give forbrugerne en sikker forsyning med fjernvarme foretages løbende en planlagt udskiftning af ledningsnettet.

Billederne viser et glimt fra udskiftning af fjernvarmerør på Kong Valdemars Vej ved udmundingen i Østre Boulevard i sommeren 2018.

Fjernvarmenet:

Hovedledningsnet, kanal meter  > 100 km
Stikledninger, kanal meter         >   50 km
Opvarmet boligareal omkring   860.000 m2

 

//