GASKONVERTERING

26. marts 2021

Afkoblingspulje vedr. gaskonvertering åbner den 7. april


Er din ejendom beliggende i fjernvarmeområde, men fyrer du med gas, er der nu mulighed for at få
tilskud til konvertering fra gas til fjernvarme. Læs mere nedenfor.

Fjernvarmeselskaber får nu mulighed for at bruge Afkoblingspuljen i deres markedsføring af
fjernvarme – puljen åbner efter først-til-mølle princippet.

 

 

 

Evida har meddelt, at den åbner for ansøgninger til Afkoblingspuljen, der giver privatpersoner
mulighed for at få dækket gebyret for afkoblingen hos statens gasdistributør Evida, hvis gasfyret
ønskes udskiftet med en alternativ energikilde.

Puljen åbner fra onsdag den 7. april kl. 10.00 – få dage efter Påskeferien – og midlerne skal gå til at
holde nuværende gaskunder gebyrfri, hvis de ønsker at skifte til fx fjernvarmeopvarmning.

”Gebyrfritagelsen tildeles efter først-til-mølle-princippet. Det betyder, at de, som først indberetter et
behov for afkobling, får tildelt gebyrfritagelsen, indtil den årlige pulje er tom, ” skriver Evida på
deres hjemmeside.

Det er altså alene privatkunder og udlejere, der kan søge midler fra Afkoblingspuljen, men
fjernvarmeværker med konverteringsprojekter kan med fordel opfordre potentielle kunder til at søge
midler fra puljen, så de på den måde kan mindske deres udgift til konverteringen til grøn fjernvarme.

- Det er en oplagt mulighed for fjernvarmeselskaberne til at imødekomme potentielle kunder, der
gerne vil skifte til fjernvarme, at de gør dem opmærksomme på muligheden. Og naturligvis
opfordrer dem til at søge puljen med det samme, siger chefkonsulent i Dansk Fjernvarme, Nicolai Kipp.

Han påpeger overfor fjernvarmeselskaberne, at det er muligt for nuværende gaskunder at søge
puljen, selv om de endnu ikke har installeret fjernvarme, som erstatning for gas.

Det fremgår således på Energistyrelsens hjemmeside, at ”indmelding til afkobling bør således først
ske, når anden opvarmning er installeret, eller man ved, hvornår den nye opvarmningsform vil
være installeret”.

- Samtidig gør Energistyrelsen opmærksom på, at privatkunder på gas kan bestille afkobling fra gas
frem til årets udgang. Det vil sige, at potentielle fjernvarmekunder, der i dag har gas, kan søge om
tilskuddet fra den 7. april, hvis de har sikkerhed for, at konverteringen til fjernvarme finder sted
inden årets udgang, forklarer Nicolai Kipp.

Afkoblingsordningen er et resultat af den politiske klimaaftale fra den 22. juni 2020, hvor der blev
afsat midler til gebyrfritagelse ved afkobling fra gassystemet, og midlerne uddeles i perioden 2021-
2026.

Evida administrerer ordningen for Energistyrelsen, og Forsyningstilsynet har netop godkendt
forvaltningen af puljen, så det vanlige gebyr dækkes af staten i stedet for den enkelte husholdning.