Hvorfor kommer der grønt vand ud af vandhanen

19. februar 2021

Hvorfor kommer der grønt vand ud af vandhanen?

Det gør der fordi Aars Fjernvarme i øjeblikket tilsætter et grønt sporstof til fjernvarmevandet for at finde utætheder.

Fjernvarmesystemet ved Aars Fjernvarme fungerer på den måde, at varmen transporteres som varmt vand ud til ejendommens eller villaens fjernvarmeinstallation. Her opvarmer en varmtvandsbeholder eller gennemstrømningsvandvarmer det kolde brugsvand, så der er varmt vand i hanerne.

Hvorfor gør I vandet grønt?

Vi tilsætter fjernvarmevandet et sporstof for lettere at kunne spore utætheder i din varmtvandsbeholder eller gennemstrømningsvandvarmer. Du vil tydeligt kunne se det, når du tænder for det varme vand – hvad enten det er i bruseren eller i håndvasken. Hvis det varme vand i din vandhane bliver grønt, har du en utæthed i din varmtvandsbeholder eller gennemstrømningsvandvarmer. I så fald skal den repareres eller udskiftes. Så snart din varmeinstallation er repareret, vil sporstoffet ikke være i kontakt med vandet i din hane, og vandet vil igen blive klart.

I tilfælde af utætheder kan du risikere, at dit vasketøj bliver farvet grønt. Problemet er dog let løst: den grønne farve vaskes nemt ud af tøjet igen med almindeligt koldt vand.
Vi anbefaler, at du kontakter flere vvs-installatører for at få den bedste pris på en ny varmtvandsbeholder eller gennemstrømningsvandvarmer.

Det er en stor fordel økonomien og miljøet at finde utætheder

Fjernvarmevand er ikke bare almindeligt vand, men derimod behandlet, ilt-frit-vand. Aars Fjernvarme mister dagligt flere tusinde liter vand og hver liter vand, vi mister i fjernvarmesystemet, skal erstattes af en ny liter dyrt, behandlet vand, og der vil derfor være en stor økonomisk og miljømæssig fordel i at finde og udbedre lækager i systemet.

Hvad gør vandet grønt?

Det grønne sporstof, som vi tilsætter fjernvarmevandet, hedder Uranin, og er helt ufarligt i de små mængder, som vi tilsætter i ledningerne. Det kan hverken gøre skade på mennesker eller installationer.

Uranin mister hurtigt sin farve, når lyset rammer det. Det har en halveringstid på blot 15 minutter, og det vil derfor hurtigt forsvinde igen og når Uranin nedbrydes, sker det uden fare for miljøet.

Er du i tvivl kan du selv kontrollér din varmtvandsbeholder eller gennemstrømningsvandvarmer for utætheder

Det er en rigtig god idé, at du regelmæssigt kontrollerer din varmtvandsbeholder, og det er heldigvis nemt.

Den mest sikre måde at kontrollere varmespiralen i varmtvandsbeholderen er ved at:

  • Lukke for hovedventilen til det kolde brugsvand (eller lukke af for tilførsel af koldt vand til varmtvandsbeholderen).
  • Dernæst tænde for det varme vand på det fjerneste (øverste) aftapningssted. Hvis trykket ikke forsvinder, og der kommer vand ud af hanen, skyldes det, at der er en utæthed i din  varmtvandsbeholder, eller at afspærringsventilen er utæt.