Tilmelding godtgørelse

Aars Fjernvarme a conto opkræver normalt fjernvarme 5 gange årligt. Der er mulighed for at indbetale alle 5 rater på en gang, hvorved der opnås en kontantrabat på p.t. 1,5% af samlet ratebeløb. Tilmeld/frameld dig denne ordning ved udfyldelse af denne formular, inden d. 20.12.2019. Dette er herefter gældende i årene fremover indtil du evt. selv framelder dig ordningen. Det skal dog bemærkes, at vi skal have en ny tilmelding, hvis du skifter adresse. Læs evt. mere i vort gældende Tarifblad.